Jobuitwegen

Algemeen

De stap naar het beroepsleven is zowel mogelijk na het behalen van het masterdiploma als na het afronden van de bachelorfase. Omdat de opleiding erop gericht is afgestudeerden te vormen die in staat zijn om met groeiende zelfstandigheid wetenschappelijk onderzoek te verrichten, ligt de grootste afzetmarkt voor masters in de onderzoekslaboratoria van de universiteiten (mogelijkheid tot een doctoraat), in laboratoria binnen de farmaceutische en de voedingsindustrie, in klinisch-biologische laboratoria en in laboratoria voor de kwaliteitsbewaking van het leefmilieu. Beide afstudeerrichtingen bereiden perfect voor op een onderzoekscarrière. Kies je in de afstudeerrichting Biomedisch Onderzoek voor de optie Onderzoek en Beleid dan ben je tevens voorbereid op het als deskundige opnemen van een voorlichtende, adviserende of beherende taak. Kies je voor de optie Onderzoek en Onderwijs dan kun je tijdens je masterstudie ook al 30 van de 60 studiepunten behalen die vereist zijn om les te geven in het secundair of het hoger onderwijs. Na de masteropleiding kun je je natuurlijk ook verder bekwamen via specifieke master na masteropleidingen.

Voorbeelden van jobs en werkgevers van alumni BMW, vind je hier.


Beroepen

Tewerkstelling in de Biomedische Sector

In de Biomedische Sector situeert de tewerkstelling zich hoofdzakelijk in universiteiten, ziekenhuizen en in de industrie. Aan de universiteiten werkt men in onderzoekslaboratoria met mogelijkheid tot het behalen van een doctoraat. In ziekenhuizen worden biomedici ingeschakeld als wetenschappelijk medewerker onder andere in de laboratoria Genetica, Fertiliteit, Pathologie, Klinische Biologie ...
De industrie biedt eveneens ruime mogelijkheden in de biotechnologie sector.


Beroepen

Tewerkstelling in de Farmaceutische Sector

In de farmaceutische sector is er een grote tewerkstelling als Clinical Project Manager. De Clinical Project Manager zorgt voor het voorbereiden, uitbrengen, volgen en afhandelen van klinisch studies; hierbij superviseert hij het CRA team.
Als Clinical Research Associate (CRA) ben je verantwoordelijk voor het monitoren van klinisch geneesmiddelenonderzoek, met als doel het achterhalen van de veilige en werkzame dosering van een stof.
Als Clinical Data Manager leid je de datamanagement processen zoals review, datacodering, data-inbreng en kwaliteitscontrole.
De functie van Scientific Liaison is bedoeld om medische en wetenschappelijke informatie uit te wisselen met klanten en belanghebbenden. Meer gedetailleerde info.

Beroepen

Terug naar boven

 


 

Biomedische Wetenschappen • Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie